En “socka” i grönt brukar få fart på vår-öringarna i Nybroån. Dryga 3 veckor tills premiärfiske år 2015.

Ha de gott/Ronnie