De gamla pilarna stod inte pall för höststormarna 2013 och som återkom våren 2014. En hel del av dem lämnade in o lade sig med ett dån längs med ån. Många av dem hade grenar som strävade långt ut över ån. När de lämnade in och inte orkade göra mer motstånd blev till en nästan ogenomtränglig barriär av grenbråte i ån. Med tiden samlade de på sig allt mer grenar o kvistar som mest liknade ett verk av bävrar. Allt detta är ett minne blott med avkapade pilestammar som påminner om stormarna och att moder natur krafter är inget att leka med. Vi hoppas att vindarna i fortsättningen skall vara oss nådiga och inte orsaka den förödelse som de senaste åren har satt spår längs med Nybroåns kanter. Visst är de ståtliga de gamla pilarna men det är inget träd som man vill ha längs med åkanterna, det passar mycket bättre med alar som väl kan konkurrera med pilarnas majestätiska storhet och prakt. Framför allt så är de mer tåliga o ger en bättre skugga över vattenytan.

Ha de gott vi hörs/Ronnie